Aktualności

01-11-2014

11.2014 – 09.2015

Renowacja żelbetowych zbiorników WKF z reprofilacją powierzchni ponad 10 000 m2 zaprawami PCC i wykonaniem polimocznikowej powłoki antykorozyjnej Purtop 1000 na terenie Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie
Więcej
01-01-2014

2014-2015

Renowacja powierzchni (ponad 10 000 m2) żelbetowych kanałów ciepłowniczych: czyszczenie wysokociśnieniowe powierzchni 2500 bar (hydromonitoring), reprofilacja powierzchni w technologii torkretu, podbijanie fundamentów metodą iniekcji niskociśnieniowej oraz uszczelnianie rys metodą iniekcji
Więcej