Wykonanie uszczelnienia żelbetowego zbiornika V=300 m3 poprzez natrysk elastomerowej powłoki uszczelniającej Purtop 1000 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opocznie