Renowacja zbiornika wody pitnej V=600 m3 w miejscowości Kowale w technologii torkretu materiałami Kerasal i uszczelnieniem rys metodą iniekcji ciśnieniowej