Renowacja żelbetowych zbiorników WKF z reprofilacją powierzchni ponad 10 000 m2 zaprawami PCC i wykonaniem polimocznikowej powłoki antykorozyjnej Purtop 1000 na terenie Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie