Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Ciemięga w miejscowości Jakubowice Konińskie: renowacja konstrukcji żelbetowej mostu z wykonaniem powłok antykorozyjnych i nawierzchni chodników mostowych żywicami poliuretonowo-epoksydowymi